Wydrukuj
 W związku  z zaistniałą sytuacją następują zmiany we wszystkich obszarach naszego codziennego funkcjonowania- dotyczą one także szkoły.

Obecnie priorytetem jest oczywiście troska o zdrowie.

Edukacja w tych nowych- szczególnych- warunkach wymaga od nas, nauczycieli, rodziców i uczniów wypracowania nowego systemu. Wszyscy się uczymy. Dlatego prosimy Was, Drodzy Rodzice, o cierpliwość i wyrozumiałość. W poczuciu odpowiedzialności za nauczanie Waszych dzieci będziemy prowadzić zajęcia według innych zasad, o których zostaniecie Państwo poinformowani. Jednocześnie prosimy o zachowanie spokoju, bo tylko w takiej atmosferze nasza dalsza współpraca będzie owocna.