Wydrukuj
26 czerwca w szkole odbyła się nietypowa uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019 – 2020. Ze względu na reżim sanitarny na sali gimnastycznej o godzinie 8.00 spotkali się tylko uczniowie klasy VIII, ich rodzice i grono pedagogiczne.

Na wstępie został odczytany list Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa skierowany do całej społeczności szkolnej. Podkreślił w nim pracę uczniów, nauczycieli i rodziców włożoną w trud wychowania i edukacji, zwłaszcza w ostatnich miesiącach – jakże innych. Na zakończenie życzył wszystkim zasłużonego, zdrowego, spokojnego, bezpiecznego wypoczynku, regeneracji sił oraz spotkania się we wrześniu w celu realizacji nowych zadań.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Krzysztof Kubicki. Podziękował on całej społeczności szkolnej za niezwykłą pracę  w tym minionym roku szkolnym, który zapisze się w historii jako nieprzewidziany, niespodziewany, zaskakujący. Podkreślił ważną rolę rodziców w procesie wychowania i edukacji. Życzył efektywnego, bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku.

Do uczniów skierowały swoje słowa byłe wychowawczynie: Beata Łabęcka, Beata Podgajna i obecna Magdalena Głowacka.

Za trud włożony w edukację młodzieży podziękowali przedstawiciele uczniów i rodziców.

Absolwenci naszej szkoły odebrali wypracowane świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody oraz upominki z rąk wychowawcy Magdaleny Głowackiej. Na zakończenie przedstawiono prezentację multimedialną finalizującą pobyt ósmoklasistów w szkole w  Brzezinach.

Wychowawczyni klasy Vb wraz z dyrektorem szkoły wręczyli stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dla ucznia, którego średnia ocen jest najwyższa w szkole. W tym roku szkolnym średnią ocen 5,85 uzyskała Laura Kamińska.

Uczniowie pozostałych klas pożegnali ten rok szkolny za pośrednictwem internetu.