Wydrukuj
 W związku z koniecznością przekazania używanych przez uczniów podręczników młodszym klasom prosimy Rodziców o dopilnowanie skompletowania pakietów z ubiegłego roku szkolnego i doręczenie ich wychowawcom klasy według zamieszczonego poniżej harmonogramu. Zwrotowi podlegają wyłącznie podręczniki, zeszyty ćwiczeń (materiały ćwiczeniowe)  są własnością ucznia. Wychowawcy będą przyjmować (po uprzednim sprawdzeniu) komplety podręczników na szkolnym dziedzińcu (w razie złej pogody w sali gimnastycznej)- prosimy o stosowanie osłony nosa i ust oraz utrzymywanie dystansu.

*Istnieje możliwość odebrania świadectwa szkolnego (o ile nie zostało odebrane dotychczas).

UWAGA: uczniowie ubiegłorocznych klas I A, I B, IV oraz VII zwracają swoje komplety podręczników w dniu rozpoczęcia roku szkolnego- 01 września 2020 r.

  Poniedziałek 24.08.2020 Wtorek 25.08.2020
Godz. 8.15 Klasa VI A- wych. p. A. Staszewska Klasa V A- wych.  p. K. Gruszczyńska
Godz. 9.30 Klasa VI B- wych. p. A. Głodek Klasa V B- wych. p. J. Krąż
Godz. 13.00-15.00 Klasa III- wych. p. J. Janic Klasa II- wych. p. B. Łabęcka