Wydrukuj
Do dnia 15 września można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia. W załączeniu niezbędne informacje oraz wniosek  wraz z załącznikami.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej

Klauzula informacyjna

Oświadczenie dot. formy wypłacania świadczenia

Oświadczenie

Rozliczenie faktur

Stypendia szkolne – ważne informacje