Wydrukuj
W dniach 25- 27 maja 2021 r. 28 uczniów naszej szkoły  przystąpiło do Egzaminu ósmoklasisty.