Wydrukuj
W dniu 21 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach odbył się egzamin sprawdzający umiejętności praktycznej jazdy rowerem z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego oraz obsługi technicznej roweru. Egzamin przeprowadzony był dla uczniów klas IV i V, którzy zdali wcześniej teoretyczny test w zakresie wiedzy o zasadach, przepisach ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku 19 uczniów zdobyło swoje pierwsze „prawo jazdy”.