Wydrukuj

 

1 września o godzinie 9.00 uczniowie klas I-III zebrali się na sali gimnastycznej by powitać nowy rok szkolny. Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły Krzysztof Kubicki, a następnie wystąpili uczniowie ze starszych klas w przygotowanej pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej części artystycznej. Najmłodszym uczniom pierwszy dzień w szkole osłodziła wicedyrektor Katarzyna Telka. Następnie w towarzystwie wychowawców uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych. O godzinie 10.00 rok szkolny powitali uczniowie klas IV-VIII, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasopracowniach.