Wydrukuj
W dniu 17 września uczniowie Szkoły Podstawowej im Jana Pawła w Brzezinach uczestniczyli w finale 28 Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „ Myślę więc nie śmiecę.”  Podjęcie tego zadania związane było z realizowaniem w szkole  trzeciego modułu „ W recyklingu jest zasada wszystko na coś się przerabia” innowacji pedagogicznej – Jesteśmy Eko- logiczni.

  Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Celem Akcji jest promowanie idei dbania o przyrodę, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.  Do Polski ,,Sprzątanie Świata” wprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Myślę więc nie śmiecę”. Uczniowie klas I-III pod czujnym okiem swoich Pań, zaopatrzeni w rękawice ochronne i foliowe worki, sprzątali teren w pobliżu szkoły. Dzieci z zaangażowaniem zbierały znalezione na trawnikach, chodnikach i parkingach śmieci. Uczniowie klas VIII tropili dzikie wysypiska na terenie swoich miejscowości oraz podejmowali działania w celu ich usunięcia. Wykonanie tych zadań było możliwe dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Morawica

 Wspólne ,,sprzątanie świata” pozwoliło zbudować atmosferę zadowolenia i radości z dobrze wykonanego zadania. Szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w Akcji, a wszyscy mamy nadzieję, że postawa Dzieci znajdzie kontynuację w aktywności osób dorosłych, które zadbają o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Agnieszka Staszewska