Wydrukuj
We wrześniu, wychowawcy klas I-III przeprowadzili „EKO-lekcje z Rybkiem”- sympatyczną rybką z Rybnika, która wprowadziła uczniów w tematykę modułu ODPADY – „W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”, w ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy EKO-logiczni”. Dzieci mogły przypomnieć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat segregacji odpadów, poprzez obejrzenie i omówienie wraz z nauczycielami prezentacji multimedialnej, a także wykonanie ciekawych ćwiczeń tematycznych. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem, co pokazuje, jak ważna jest dla nich dbałość o przyrodę i działania na rzecz ochrony środowiska.

Monika Stawarz