Wydrukuj
Na zajęciach Koła Matematycznego w kl. 7a odbyła się eko-lekcja nt. segregacji odpadów. Było to jedno z działań  zaplanowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy EKO-logiczni”, moduł ODPADY – „W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”. Pracując w grupach uczniowie utrwalili pojęcia związane z segregacją odpadów
oraz sposobami odzysku surowców wtórnych. Doskonalili umiejętności związane
z odczytywaniem i interpretacją danych przedstawionych w postaci tabeli i diagramu. Rozwiązywali zadania obliczeniowe dotyczące ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym w ciągu miesiąca i roku oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów. Wskazywali także na konieczność segregacji odpadów z możliwością poddania ich recyklingowi.

Jolanta Krąż