Wydrukuj
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach zaprasza do złożenia oferty na materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Skan zapytania  w załączeniu:

zapytanie ofertowe i załączniki