Wydrukuj
W ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy EKO-logiczni” proponujemy uczniom klas 4-8 udział w konkursie literackim związanym z tematyką ekologiczną – zgodnie z hasłem:

W recyklingu jest zasada- wszystko na coś się przerabia.

Dla każdej z klas proponujemy następujące formy prac:

Klasa 4: hasło zachęcające do działań EKO

Klasa 5: rymowanka o ekologii (minimum 10 wersów)

Klasa 6: opowiadanie grozy

Klasy 7 i 8:  praca literacka w dowolnej formie

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Prace -w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman rozmiar 12 interlinia 1.5) – przez dziennik  oraz papierowej- uczniowie doręczają swojemu nauczycielowi języka polskiego w terminie do 4 lutego 2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 marca 2022 r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Koordynatorzy innowacji

Nauczyciele języka polskiego