Wydrukuj
Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”.

            Celem programu była walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

            Zajęcia rozpoczęły się testami sprawnościowymi wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej po okresie izolacji społecznej związanej z epidemią COVID-19.

Spotkania realizowano w trzech aspektach:

-przeciwdziałanie skutkom hipokinezji;

-przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej;

-przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym pojawiającym się po zachorowaniu i wspomaganie odporności organizmu.

            Celowo dobrane gry, zabawy i ćwiczenia skutecznie kształtowały prawidłowe nawyki, uczyły współpracy, wzmagały zaangażowanie ćwiczących, pobudzały do większej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Spotkania inspirowane były również pomysłami uczniów.

Zajęcia w sport klubach odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały od października 2019r do stycznia 2022r.

Nauczycielem prowadzącym zajęcia była mgr Iwona Młynarczyk.

            Czas spędzony w Sport klubie był doskonałą okazją do zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu dzieci w wieku szkolnym.

            Szczególne podziękowania dla uczniów z klasy V i VI za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych –sport klubów.

Iwona Młynarczyk