Wydrukuj
W piątek, 18.03. 2022 r.  w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy uczeń naszej szkoły Wiktor Adach wziął udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Konkurs ma na celu  popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Po zaciętej rywalizacji okazało się, że Wiktor w kategorii klas V- VIII zajął III miejsce. Wiktorowi serdecznie gratulujemy.  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, pana Mariana Burasa.