Wydrukuj
W piątek 6 maja w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas I-III, który miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie: 1) klasy I oraz 2) klasy II-III. Łącznie usłyszeliśmy 33 utwory, a uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Komisja konkursowa (Pani Dyrektor Katarzyna Telka, Aleksandra Głodek i Anna Gawior) oceniała pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację słowną (tempo, intonację, dykcję) i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). Po zaprezentowaniu wierszy przez uczniów z klas I nastąpił „przerywnik muzyczny” wraz z zagadkami dla dzieci, po którym komisja ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody. Drugą część programu również zakończyły obrady jury oraz wyłonienie laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły: laureaci I, II i III miejsca oraz „wyróżnienia” – nagrody książkowe i dyplomy; pozostali uczestnicy – dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie i drobne upominki.

Celem konkursu było zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja i promowanie talentu uczniów oraz motywowanie do występów publicznych i oczywiście DOBRA ZABAWA.

Mamy nadzieję, że wydarzenie wpisze się w kalendarz corocznych imprez naszej szkoły.

Kategoria – klasy I

I miejsce – Piotr Węgrzyn

II miejsce – Krystian Gonciarz

III miejsce – Maria Wąsik

Wyróżnienia: Aleksandra Bentkowska, Piotr Nowak, Filip Dudek

Kategoria – klasy II-III

I miejsce – Karol Węgrzyn

II miejsce – Lena Pobocha

III miejsce – Natalia Znój / Gabriela Witkowska

Wyróżnienia: Jakub Salamon, Magdalena Mróz, Maja Gądek

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:
Monika Stawarz, Aleksandra Matys