Wydrukuj
W ramach Koła Matematycznego uczniowie kl. 7a poznają matematykę od tej innej, ciekawszej strony.  Tym razem zajęcia były poświęcone boskiej proporcji zwanej też złotą proporcją lub złotym podziałem oraz liczbom Fibonacciego.
Złota proporcja polega na podzieleniu dowolnego odcinka na dwie części tak, aby całość miała się tak do większej części, jak większa część do mniejszej. Definicja ta znana jest już od starożytności bowiem znalazła się w jednej z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości –„ Elementach Geometrii” Euklidesa. Okazuje się, że boska proporcję  znajdziemy w galaktykach, u zwierząt i roślin oraz nawet huragan wiruje według złotej proporcji. Zasadę złotego podziału stosuje się także w sztuce i to od najdawniejszych czasów – architektura antyczna, romańska, renesansu, klasycyzmu, a także współcześnie. Stosunek, o którym mowa w definicji boskiej proporcji , nazywa się złotą liczbą, a oznaczany grecką literą φ (czyt. fi). Jej wartość wynosi 1,618… I właśnie tej liczby uczniowie poszukiwali dokonując pomiarów własnego ciała i obliczając stosunek odpowiednich długości, np. stosunek odległości od łokcia do końca dłoni do długości dłoni od nadgarstka.

Z kolei liczby Fobonacciego to takie , które powstają poprzez sumowanie dwóch poprzednich zaczynając od dwóch jedynek: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Jest ich nieskończenie wiele i pojawiają się w kształtach wielu roślin. Na tych zajęciach uczniowie poszukiwali liczb Fibonacciego licząc płatki stokrotki i mniszka lekarskiego. Okazało się, że najczęściej stokrotka ma 21 lub 34 płatki. Przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że najczęściej pojawiła się liczba 34.

W trakcie zajęć uczniowie kształtowali kompetencje kluczowe z matematyki oraz umiejętność pracy w zespole.

Prowadzący zajęcia-Jolanta Krąż