Wydrukuj
Cele:

-umiejętność pracy w zespole,
-rozwijanie aktywności fizycznej,
-usprawnianie sprawności ruchowej, zwinności, szybkości, dokładności, skoczności,
-pobudzanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, celności.
-wdrażanie do sportowego zachowania podczas rozgrywania różnych konkurencji.

PLAN TURNIEJU:

10.35- POWITANIE UCZNIÓW, GRONA PEDAGOGICZNEGO I INNYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ

            ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA I NADCHODZĄ

            WYTYPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS DO MIEJSCA ROZGRYWEK

  1. I-III sala gimnastyczna, sala taneczna
  2. IV-VIII boisko sztuczne, boisko małe

10.50- WRĘCZENIE NAGRÓD I DUYPLOMÓW ZA KONKURSY

 11.00-  START ROZGRYWEK:

wspólna rozgrzewka piosenką taneczną:

            GŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY

 Szczegółowy plan:

PIASKOWNICA:

11.00-11.30 –Klasy IV-VI -najciekawsza budowla związana z wakacjami (domek letniskowy, jacht, statek, łódka itp.)

            UCZESTNICY: po 2 chłopców i 2 dziewczynki z klasy

            JURY: każdy nauczyciel plus po 2 os z klasy (oceny w skali 1-5)

            REKWIZYTY (1 butelka 1L na klasę, rękawiczki)

MAŁE BOISKO:

11.00-11.30- maseczki na twarz, rękę

Klasy IV-VIII

UCZESTNICY: po max 5 dziewczynek na klasę

JURY: każdy nauczyciel plus po 2 os z klasy (oceny w skali 1-5)

REKWIZYTY: (jogurt naturalny, ogórki, bita śmietana itp. –przygotowują uczniowie)

DUŻE BOISKO:

JURY: NAUCZYCIEL PLUS 2 OS

11.00-papier, kamień, nożyce (3 stacje). Ilość okrążeń- ilość punktów

            Klasy: IV-VIII

UCZESTNICY: 2 os. na klasę (1 chł., 1 dz.)

JURY: wychowawca klasy plus 1 os

REKWIZYTY: pachołki

11.10- skok w dal z odbicia obunóż (najdłuższy odcinek- 1 pkt) każdy ma jedną poprawną próbę- jeżeli upadnie ma drugą i ostatnią próbę.

Klasy: IV-VIII

UCZESTNICY: KL IV- 7 OS, KL V-VI -6 os, KL VII-VIII -5 os

JURY: nauczyciel prowadzący plus 7 os

REKWIZYTY: pachołki, kreda

11.20  -przeciąganie liny (każdy z każdym- wygrany – 1 pkt)

Klasy: IV-VIII,  (2 kategorie- IV-VI, VII-VIII )

UCZESTNICY: po 5 os z klasy

JURY: 1 nauczyciel na grupę (2 GRUPY)

            REKWIZYTY: 2 liny, pachołki, kreda

11.30- bieg po białych kartkach A4 (wygrani 1 pkt)

Klasy: IV-VIII  (2 kategorie- IV-VI, VII-VIII )

UCZESTNICY: po 5 os  klasy

JURY: 1 nauczyciel na grupę (2 grupy)

            REKWIZYTY: po 2 kartki białe na klasę, pachołki

11.40 –ułożenie literki (wygrani 1 pkt)

Klasy: IV-VIII 

UCZESTNICY: po 10 z klasy

JURY: 1 nauczyciel plus 7 os

            REKWIZYTY: pachołki

ZADANIA Z NAUCZYCIELAMI:

11.50  -rzut beretem/ kapeluszem /woreczkiem do szarfy (3 różne miejsca – 1 pkt za trafność)

Klasy: IV-VIII  plus wychowawca

UCZESTNICY: po 2 os (1chł. , 1 dz., WYCHOWAWCA)

JURY: 1 nauczyciel plus 1 os

            REKWIZYTY: kapelusz, beret, woreczek, szarfy, pachołki

12.00- rzut workiem z sianem w tył- 1 pkt dla wygranej drużyny

Klasy: IV-VIII  (2 kategorie- IV-VI, VII-VIII )

UCZESTNICY: po 2 os (1chl., 1 dz. , WYCHOWAWCA)

JURY: 1 nauczyciel

            REKWIZYTY: (worek z sianem, pachołki)

II CZĘŚĆ

BOISKO DUŻE:

12.10-12.50 –TURNIEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ -KAŻDY Z KAŻDYM P 8 MIN: wygrany 1 pkt

Klasy: IV-VIII  (2 kategorie- IV-VI, VII-VIII )

UCZESTNICY: po 5 os z klasy plus bramkarz (6)

JURY: sędzia

            REKWIZYTY: piłka

 

I KATEGORIA:  po 8 min II KATEGORIA: po 8 min.
VI-IV-

VI-V-

V-IV-

VIIIA- VIIIB-

VIIA-VIIB-

WYGRANI –

 

MAŁE BOISKO:

12.10 – KRĘGLE (po 6 butelek z wodą 1L –ilość zbitych butelek = ilość pkt- każdy ma 1 rzut)

Klasy: IV-VIII 

UCZESTNICY: po 5 os z klasy plus WYCHOWAWCA

JURY: sędzia

            REKWIZYTY:  6 butelek 1L z wodą,  piłka do kosza., pachołki

12.15- BILARD (piłka ma się zatrzymać w wyznaczonym miejscu kolejno: za 1 pkt, za 2 pkt, za 3 pkt. Za każdy poprawny wyrzut dany pkt w sumie do uzyskania 6 pkt każdy ma 1 próbę)

Klasy: IV-VIII 

UCZESTNICY: po 5 os z klasy plus WYCHWAWCA

JURY: sędzia

            REKWIZYTY: piłka tenisowa, szarfy, pachołki

12.30- Bieg z piłeczką ping-pong trzymaną na łyżeczce w buzi

Klasy: IV-VIII  (2 kategorie- IV-VI, VII-VIII )

UCZESTNICY: po 2 os z klasy (1 chł., 1 dz. )

JURY: sędzia

            REKWIZYTY: łyżki plastikowe (1 na uczestnika), 2 piłeczki do ping-ponga.

13.00- WYNIKI

rozdanie nagród i dyplomów w kategorii:

najlepsza maseczka,

najlepsza budowla z piasku,

gry i zabawy,

turniej piłki nożnej.

Podczas rozgrywek odbędzie się grill oraz dodatkowe atrakcje.

Plan w zależności od okolioczności może ulec zmianie.

Uczniowie są pod opieką nauczyciela z którym mają zajęcia w danej godzinie trwania turnieju.

                                                                                  KOORDYNATOR TURNIEJU :  IWONA MŁYNARCZYK