Wydrukuj
7 czerwca klasa III B i IV uczestniczyły w  warsztatach edukacyjnych w ramach projektu Life pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Zajęcia początkowo odbywały się w terenie gdzie uczniowie mogli obserwować piękno natury nad rzeką Nidą w Umianowicach. Prowadzili obserwacje ptaków, rysowali je i wyszukiwali ciekawostek na ich temat. Później mieli przerwę na drugie śniadanie i chwilkę relaksu. Następnie prowadzący warsztaty  zapoznali uczniów z roślinami charakterystycznymi dla tych terenów, ze zwierzętami objętymi ochroną w projekcie m.in. żółwiem błotnym oraz konikami polskimi wypasającymi się na łąkach. Druga część warsztatów odbyła się w Krzyżanowicach w formie zajęć stacjonarnych. Uczniowi poznali żółwia błotnego i traszkę oraz dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na ich temat. Po skończonych zajęciach uczniowie zjedli obiad

Joanna Durdyń- Ozga