Wydrukuj
W roku szkolnym 2021-2022 Szkoła Podstawowa w Brzezinach przystąpiła ponownie do programu WF z AWF- aktywny powrót do szkół realizowany przez p.Iwonę Młynarczyk.

Celem programu była walka ze skutkami pandemii Covid-19 przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Na zajęciach młodzi sportowcy kształtowały prawidłowe nawyki, uczyły współpracy, wzmagały zaangażowanie ćwiczących, pobudzały do większej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Spotkania inspirowane były również pomysłami uczniów.

Zajęcia w sport klubach odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały od maja do czerwca 2022r z dalszą kontynuacją od września do listopada 2022r.

Szczególne podziękowania dla uczniów z klasy V i VIIA za uczestnictwo
w zajęciach dodatkowych –sport klubów.

Iwona Młynarczyk