Wydrukuj
Tegoroczny XXII Ogólnopolski Zjazd Rodziny szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbył się 06.10.2022 roku pod hasłem „Veritatis Splendor – Blask prawdy ” – to również tytuł 10. encykliki napisanej przez Jana Pawła II w 1993 r., przed prawie 30 laty.

Wspomniany dokument przypomina, że chrześcijaństwo ma być „sposobem życia – drogą”. Jeszcze zanim słowo „chrześcijaństwo” zostało wymyślone, religię chrześcijańską nazywano po prostu „drogą”, o czym zaświadczają Dzieje Apostolskie (por. Dz 22,4). Punktem wyjścia dla rozważań Ojca Świętego jest fragment Ewangelii opowiadający o spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Dalej Papież ostrzega nas: Nie bierzcie wzoru z tego świata (Rz 12,2) oraz przywołuje naukę o prawie naturalnym, o grzechu śmiertelnym i powszednim, o konieczności kształtowania prawego sumienia. Ojciec Święty wyjaśnia, że wierność chrześcijańskim zasadom jest wiernością Prawdzie, zatem wiernością Bogu. Powinniśmy chodzić w światłości i starać się żyć prawdą. Jan Paweł II przypomina też, że o wartości czynów decyduje relacja między wolnością człowieka a prawdziwym dobrem, a nie cel, jaki się pragnie osiągnąć: „Nie wolno czynić zła, aby uzyskać dobro (por. Rz 3, 8)”.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była Msza Święta pod przewodnictwem Duszpasterza naszej Rodziny ks. bp. Marka Solarczyka. Na tegoroczny zjazd  przybyli reprezentanci szkół z całej Polski.

Spotkanie  w Częstochowie upłynęło pod znakiem modlitwy i refleksji, zgodnie z oczekiwaniami  naszego Patrona Jana Pawła II, który stale zachęcał – szczególnie młodych  – do stawiania sobie wysokich wymagań w życiu: „Jeśli chcemy, aby świat stał  się przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić…”  Odpowiadając na to wezwanie uczniowie klas VIII oraz przedstawiciele klas VII, VI i V wzięli udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, modląc się o pokój w Ojczyźnie, na świecie oraz o zakończenie wojny na Ukrainie.

Opiekę nad delegacją Naszej Szkoły sprawowały: p. Katarzyna Gruszczyńska, p. Aleksandra Głodek, p. Beata Łabęcka i p. Bogumiła Skóra.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu i zapraszamy na kolejny w przyszłym roku.

mgr Katarzyna Gruszczyńska