Wydrukuj
W ramach dofinansowania z NPRC udało się zakupić 843 książki. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz biblioteką publiczną; uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono książki z większą czcionką, ilustrowane książki, książki poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości, dojrzewania, trudnych emocji i pomocy innym; wybrano wg wymogów książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku; książki ukazujące wartość rodziny i życia człowieka; uzupełniono serie książkowe, które były już w bibliotece i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” rozpoczęto na przełomie maja i czerwca 2022 r. po uzyskaniu informacji o przyznaniu funduszy. Przystąpiono do następujących działań:
Bibliotekarka przygotowała listę książek do zakupu. Wykaz został skonsultowany z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i nauczycielami. Szkoła zapoznała się z propozycjami ofert różnych hurtowni, proponujących współpracę i zakup książek w ramach NPRC. W ostateczności decydując się na Hurtownię Tuliszków, która zaoferowała duże, korzystne rabaty. Zakupy rozpoczęto w sierpniu po dokonaniu wyceny przez wybraną hurtownię książek.  Wprowadzono wszystkie nowości do inwentarza głównego wpisując do księgi inwentarzowej. Wykonano wszystkie niezbędne prace techniczne by można było korzystać z nowych zasobów. (Opieczętowano pieczęcią biblioteki i pieczęcią NPRC, założono karty książek, skatalogowano, ustawiono w odpowiednich działach).
W ramach promocji nowych książek, nauczyciel bibliotekarz dokonywał prezentacji nowości zakupionych w ramach NPRCZ. Wystawy książek, obchody Dnia Głośnego Czytania, udział w Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia i innych świętach nietypowych. Prace dzieci „Przeczytałem polecam”- na bieżąco wywieszane na wystawie w bibliotece. Dodatkowo z uczniami były przeprowadzane różne projekty edukacyjne. Nawiązano współpracę z biblioteką publiczną w celu wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
Oczywiście to jeszcze nie koniec albowiem termin wykonania wszystkich zaplanowanych działań upływa z końcem roku szkolnego.

Podsumowując te kilka miesięcy po zakupie książek z NPRC czytelnictwo bardzo wzrosło. W ubiegłym roku w tym czasie było 225 czytelników, wypożyczyli oni 1497 książek. Natomiast w tym roku było to 239 czytelników czyli o 14 więcej. Wypożyczyli oni 2577 książek czyli aż o 1080 książek więcej.