Wydrukuj
Dnia 24 lutego 2023 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski WIERSZE JOANNY KULMOWEJ, w którym wzięło udział 11 uczniów z klas 4-6. Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie wiersz. Komisja konkursowa w składzie: p. Aleksandra Głodek, p. Monika Stawarz i p. Dyrektor Krzysztof Kubicki oceniła pamięciowe opanowanie tekstu, tempo mówienia, intonację oraz dykcję.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Wybór nie był łatwy, gdyż wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Gabriela Witkowska z klasy 4b

II miejsce – Monika Skóra z klasy 6

III miejsce – Julia Zychowicz z klasy 4a

Wyróżnienie – Julia Jabczyk z klasy 4b

Wyróżnienie – Amelia Jeziorska z klasy 4b

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie ,,wyróżnieni’’ otrzymali  nagrody książkowe, notesy, zakładki oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy –  dyplomy z podziękowaniem za udział oraz notesy i zakładki.

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno poezji, prezentacja i promowanie talentu uczniów oraz motywowanie do występów publicznych.

Gratuluję wszystkim uczniom i zachęcam do rozwijania artystycznych uzdolnień.

Anna Gawior