Wydrukuj
21 kwietnia uczniowie z klasy V wraz z wychowawcą panią Joanną Durdyń- Ozga wzięli udział w V Edycji „Sprzątamy dla Polski”. Na początku odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji.  Zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki,  ruszyliśmy do pracy . Dzieci sprzątały tereny wokół szkoły, ulicę Szkolną, Sportową, Podlesie i Ściegiennego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie działania przebiegły szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Udało nam się uzbierać aż 15 worków śmieci !!! Akcja ,,Sprzątamy dla Polski” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu sanitarno-porządkowego terenów objętych sprzątaniem.

Joanna Durdyń- Ozga