Wydrukuj
We wtorek 16 maja w naszej szkole odbył się II konkurs recytatorski dla klas I-III, który miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Uczniowie byli podzieleni na trzy kategorie: 1) klasy I, 2) klasy II oraz 3) klasy III. Łącznie usłyszeliśmy 26 utworów, a uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Komisja konkursowa (Pani Justyna Kasperek, Bogumiła Skóra, Małgorzata Januchta) oceniała pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację słowną (tempo, intonację, dykcję) i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). Po zaprezentowaniu wierszy przez uczniów z klas I nastąpiła przerwa na zagadki (związane z  wierszami napisanymi przez Brzechwę i Tuwima), po której komisja ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody. Drugą oraz trzecią część programu również zakończyły obrady jury oraz wyłonienie laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły: laureaci I, II i III miejsca – nagrody książkowe i dyplomy; pozostali uczestnicy – drobne upominki.

Celem konkursu było zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja i promowanie talentu uczniów oraz motywowanie do występów publicznych i oczywiście DOBRA ZABAWA.

Zapraszamy do obejrzenia galerii .

 

Kategoria – klasy I

I miejsce – Jakub Nowak

II miejsce – Jakub Zychowicz

III miejsce – Piotr Witkowski

Wyróżnienia: Lena Salamon, Wojciech Szczukiewicz, Marcel Woźniak

 

Kategoria – klasy II

I miejsce – Maria Wąsik

II miejsce – Piotr Węgrzyn

III miejsce – Filip Dudek

Wyróżnienia: Aleksandra Bentkowska, Nikola Woźniak, Krystian Gonciarz

 

Kategoria – klasy III

I miejsce – Alicja Machulska

II miejsce – Liliana Walas

III miejsce – Kacper Pawlusek

Wyróżnienie: Wiktor Wołowiec

 

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:

Monika Stawarz, Aleksandra Matys