Wydrukuj
XIV Wojewódzki Konkurs Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy odbył się po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brzezinach pod hasłem „WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ”  Swoją obecnością zaszczyciło nas 18 drużyn z 11 gmin z terenu całego województwa świętokrzyskiego ( 9 z nich to szkoły noszące imię znanego na całym świecie Polaka Jana Pawła II –któremu poświęcony był konkurs).

Uczniowie klas IV pisali test dotyczący życia Jana Pawła II, objaśniali słownictwo związane z pontyfikatem papieża, rozwiązywali krzyżówkę  oraz odpowiadali na pytania związane z jego życiem i działalnością, łączyli wydarzenia z datami.  Ciekawą konkurencją —było uzupełnianie wyrazami znanych sentencji autorstwa papieża Polaka oraz wpisywanie brakujących słów w ulubionej pieśni oazowej Jana Pawła II „Barce”.

Pytania konkursowe były zróżnicowane i nie należały do łatwych, jednak uczniowie doskonale sobie z nimi poradzili, wykazując się wysokim poziomem wiedzy — informuje koordynatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia mgr Beata Łabęcka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody książkowe dotyczące Pontyfikatu Jana Pawła II. Zwycięzcy oprócz w/w nagród otrzymali puchar,  medale, oraz nagrody książkowe i gry edukacyjne , przytulanki i wiele innych gadżetów promujących Miasto i Gminę Morawica oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Konkurs po raz XIV modlitwą rozpoczął ks. Rafał Nowiński, który pobłogosławił uczestników relikwiami św. Jana Pawła II.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

  • Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku/ były wikary naszej parafii/ Rafał Nowiński, który towarzyszy nam od samego początku powstania konkursu,
  • Proboszcz Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie o. Jakub Edward Zawadzki- absolwent naszej szkoły, a także sponsor konkursu,
  • Pani Aleksandra Głodek –Dyrektor Akademii Przedszkolaka w Brzezinach
  • Pani Grażyna Podsiadło – była Przewodnicząca Rady Rodziców, która jest również z nami od początku konkursu,
  • Pani Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin,
  • Pan Damian Woźniak- w-ce przewodniczący Rady Gminy i radny Brzezin
  • Pan Damian Zegadło – nasz absolwent, który towarzyszy nam od początku
  • Nad całością po raz XIV czuwała przewodnicząca komisji pani  dyrektor Katarzyna Telka,

Zwycięzcy XIV Wojewódzkiego Konkursu – Jan Paweł II –Patron Najgodniejszy: I miejsca Filialna Szkoła z Włoszczowic –opiekun p. Grzegorz Woźniczko, II miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Łopuszna – opiekun p. Joanna Nyga Miśta, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II z Kielc – opiekun p. Renata Skuza. Wyróżnienia: Szkoła im. Jana Pawła II z Bielin  -opiekun p. Joanna Rzepka, Szkoła im. Piotra Ściegiennego z Bilczy -opiekun p. Ewa Jaros, Szkoła Podstawa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie -opiekun p. Jolanta Luty,   Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Bukowy – opiekun    p. Ewa Terpic- Zając, Szkoła  im. Jana Pawła II  z  Czostkowa – opiekun   p. Anna Robak, która jako ostatnio wygrana szkoła brała wg  regulaminu tylko udział w naszych zmaganiach, Szkoła im. Jakuba Szelesta z  Dębskiej Woli – opiekun  p. Jolanta Ślusarczyk, Szkoła Podstawa z Dobrzeszowa– opiekun p. Joanną Nyga- Miśta, Szkoła Podstawowa im. generała Antoniego Hedy z Kowali– opiekun ks. Mariusz Kałka, Publiczna Szkoła Podstawowa  z Lisowa – opiekun p. Teresa Piątek,  Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego   z Morawicy – opiekun p. Beata Kowalska, Szkoła Podstawowa w Obicach – opiekun p. Jolanta Ślusarczyk, Szkoła im. Jana Pawła II z Piotrkowic – opiekun o. Romuald Gościewski, Szkoła im. Jana Pawła II  w Sobkowie – opiekun p. Ewelina Kostecka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   w Skorzeszycach  – opiekun  p. Krzysztof Wójcik, Publiczna  Szkoła Podstawowa z Woli Morawickiej – opiekun  p. Anna Bierońska

Nad w/w konkursem patronat honorowy objęli:

Em. Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz,

Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski

Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik,

Wojewoda Świętokrzyski p. Zbigniew Koniusz,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p Andrzej Bętkowski.,

Starosta Kielecki p. Mirosław Gębski , oraz niezmiennie od 14 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian  Buras,

Nagrody  zostały ufundowane przez  Starostę Kieleckiego p. Mirosława Gębskiego, Burmistrza Miasta i  Gminy Morawica  p. Mariana Burasa, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztofa Kubickiego, Księdza Kanonika Józefa Knapa- proboszcza naszej parafii,  o. cis Jakuba Edwarda  Zawadzkiego- proboszcza Archiopactwa Cysterskiego w Jędrzejowie, Czasopismo Parafialne SANCTUS- na czele z p. Damianem Zegadło, Firmę  Transportową Wiko Łabęcki p. Mateusza Łabęckiego, Firmę PP CARS p. Tomasza Wożniaka – naszych absolwentów, Firmę Transportową p. Roberta  Młynarczyka, Radę Rodziców na czele z  p. Różą Wojcieszyńską,  Wyrób i Sprzedaż Art. Mięsnych p. Sławomira Woźniaka

Patronat medialny objęły Wiadomości Morawickie.

XIV Wojewódzki Konkurs swoją obecnością zaszczycił Biskup Kielecki-Andrzej Kaleta, ks. Kanonik- Józef Knap- proboszcz naszej parafii, Wicekurator Oświaty w Kielcach p. Katarzyna Nowacka, Wojewoda Świętokrzyski  p. Zbigniew Koniusz, Radny  Powiatu p. Jacek Kuzia, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian Buras, W-ce  Przewodniczący Rady Miejskiej  p. Damian Woźniak, Radny Brzezin p. Ryszard Znój, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Róża Wojcieszyńska,  Dyrektor Akademii Przedszkolaka z Brzezin p. Aleksandra Głodek.

Kółko teatralne „FANTASTIC”, absolwenci naszej szkoły i zuchy z klasy IIB zaprezentowały w 2 odsłonach montaż słowno muzyczny pt.WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ  Program artystyczny został przygotowany przez mgr Beatę Łabęcką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brzezinach.