Wydrukuj
XIV Wojewódzki Konkurs Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy odbył się po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brzezinach pod hasłem „WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ”  Swoją obecnością zaszczyciło nas 18 drużyn z 11 gmin z terenu całego województwa świętokrzyskiego ( 9 z nich to szkoły noszące imię znanego na całym świecie Polaka Jana Pawła II –któremu poświęcony był konkurs).

Uczniowie klas IV pisali test dotyczący życia Jana Pawła II, objaśniali słownictwo związane z pontyfikatem papieża, rozwiązywali krzyżówkę  oraz odpowiadali na pytania związane z jego życiem i działalnością, łączyli wydarzenia z datami.  Ciekawą konkurencją było uzupełnianie wyrazami znanych sentencji autorstwa papieża Polaka oraz wpisywanie brakujących słów w ulubionej pieśni oazowej Jana Pawła II „Barce”.

Pytania konkursowe były zróżnicowane i nie należały do łatwych, jednak uczniowie doskonale sobie z nimi poradzili, wykazując się wysokim poziomem wiedzy — informuje koordynatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia mgr Beata Łabęcka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody książkowe, dotyczące Pontyfikatu Jana Pawła II. Zwycięzcy oprócz w/w nagród otrzymali puchar,  medale, oraz nagrody książkowe i gry edukacyjne , przytulanki i wiele innych gadżetów promujących Miasto i Gminę Morawica oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Konkurs po raz XIV modlitwą rozpoczął ks. Rafał Nowiński, który pobłogosławił uczestników relikwiami św. Jana Pawła II.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

  • Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku (były wikary naszej parafii) – Rafał Nowiński, który towarzyszy nam od samego początku powstania konkursu,
  • Proboszcz Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie o. Jakub Edward Zawadzki – absolwent naszej szkoły, a także sponsor konkursu,
  • Pani Aleksandra Głodek –Dyrektor Akademii Przedszkolaka w Brzezinach,
  • Pani Grażyna Podsiadło – była Przewodnicząca Rady Rodziców, która jest również z nami od początku konkursu,
  • Pani Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin,
  • Pan Damian Woźniak- wiceprzewodniczący Rady Gminy i radny Brzezin,
  • Pan Damian Zegadło – nasz absolwent, który towarzyszy nam od początku,
  • Nad całością po raz XIV czuwała przewodnicząca komisji pani  dyrektor Katarzyna Telka.

Zwycięzcy XIV Wojewódzkiego Konkursu – Jan Paweł II –Patron Najgodniejszy: I miejsce Filialna Szkoła z Włoszczowic –opiekun p. Grzegorz Woźniczko, II miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Łopuszna – opiekun p. Joanna Nyga Miśta, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II z Kielc – opiekun p. Renata Skuza. Wyróżnienia: Szkoła im. Jana Pawła II z Bielin  -opiekun p. Joanna Rzepka, Szkoła im. Piotra Ściegiennego z Bilczy -opiekun p. Ewa Jaros, Szkoła Podstawa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie -opiekun p. Jolanta Luty,   Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Bukowy – opiekun    p. Ewa Terpic- Zając, Szkoła  im. Jana Pawła II  z  Czostkowa – opiekun   p. Anna Robak, która w ubiegłym roku wygrała konkurs, wg  regulaminu, mogła jedynie uczestniczyć w konkursowych zmaganiach, bez walki o podium, Szkoła im. Jakuba Szelesta z  Dębskiej Woli – opiekun  p. Jolanta Ślusarczyk, Szkoła Podstawa z Dobrzeszowa– opiekun p. Joanną Nyga- Miśta, Szkoła Podstawowa im. generała Antoniego Hedy z Kowali– opiekun ks. Mariusz Kałka, Publiczna Szkoła Podstawowa  z Lisowa – opiekun p. Teresa Piątek,  Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego   z Morawicy – opiekun p. Beata Kowalska, Szkoła Podstawowa w Obicach – opiekun p. Jolanta Ślusarczyk, Szkoła im. Jana Pawła II z Piotrkowic – opiekun o. Romuald Gościewski, Szkoła im. Jana Pawła II  w Sobkowie – opiekun p. Ewelina Kostecka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   w Skorzeszycach  – opiekun  p. Krzysztof Wójcik, Publiczna  Szkoła Podstawowa z Woli Morawickiej – opiekun  p. Anna Bierońska

Nad w/w konkursem patronat honorowy objęli:

Em. Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz,

Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski

Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik,

Wojewoda Świętokrzyski p. Zbigniew Koniusz,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski,

Starosta Kielecki p. Mirosław Gębski,

oraz niezmiennie od 14 lat, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian  Buras.

Nagrody  zostały ufundowane przez  Starostę Kieleckiego p. Mirosława Gębskiego, Burmistrza Miasta i  Gminy Morawica  p. Mariana Burasa, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztofa Kubickiego, Księdza Kanonika Józefa Knapa- proboszcza naszej parafii,  o. Jakuba Edwarda  Zawadzkiego – proboszcza Archiopactwa Cysterskiego w Jędrzejowie, Czasopismo Parafialne SANCTUS – na czele z p. Damianem Zegadło, Firmę  Transportową Wiko Łabęcki p. Mateusza Łabęckiego, Firmę PP CARS p. Tomasza Wożniaka – naszych absolwentów, Firmę Transportową p. Roberta  Młynarczyka, Radę Rodziców na czele z  p. Różą Wojcieszyńską,  Wyrób i Sprzedaż Art. Mięsnych p. Sławomira Woźniaka

Patronat medialny objęły Wiadomości Morawickie.

XIV Wojewódzki Konkurs swoją obecnością zaszczycił Biskup Kielecki Andrzej Kaleta, ks. Kanonik Józef Knap – proboszcz naszej parafii, Wicekurator Oświaty w Kielcach p. Katarzyna Nowacka, Wojewoda Świętokrzyski  p. Zbigniew Koniusz, Radny  Powiatu p. Jacek Kuzia, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian Buras, Wceprzewodniczący Rady Miejskiej  p. Damian Woźniak, Radny Brzezin p. Ryszard Znój, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Róża Wojcieszyńska,  Dyrektor Akademii Przedszkolaka z Brzezin p. Aleksandra Głodek.

Kółko teatralne „FANTASTIC”, absolwenci naszej szkoły i zuchy z klasy IIB zaprezentowały w 2 odsłonach montaż słowno muzyczny pt.WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ  Program artystyczny został przygotowany przez mgr Beatę Łabęcką, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brzezinach.