Wydrukuj
Celem projektu „Tajemnice liczb” jest poznanie ciekawych liczb – co to takiego i co w tym niezwykłego?, popularyzacja matematyki, rozwijanie kompetencji matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ich aktywnego działania, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia, stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów.

W projekcie biorą udział uczniowie kl. 4a, kl. 5b i kl.8. Działania są zaplanowane na r. szk. 2023/2024. W każdym miesiącu zaprezentowane będą inne liczby (np. rzymskie, wesołe, palindromiczne) – zdecydowana większość z nich to liczby ciekawe, których nie ma w programie nauczania matematyki w szkole podstawowej.  Uczniowie z poszczególnych klas będą je poznawać poprzez wykonywanie różnych prac lub zadań.

Wrzesień został poświęcony cyfrom i liczbom rzymskim. Uczniowie kl. 5b po zapoznaniu się z tematem, wykonali prace plastyczne pt. „Rzymska tabliczka mnożenia”, które zostały zaprezentowane na tablicy na korytarzu szkolnym. Wykazali się przy tym kreatywnością
w doborze formy plastycznej.

 Kolejne miesiące to kolejne ciekawe liczby i ich tajemnice.

 Jolanta Krąż