Wydrukuj
Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.” 
Kornel Makuszyński

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to okazja do wyrażenia swojej kreatywności, a także przypomnienie sobie o wartościach i przesłaniach zawartych w bajkach. Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przyłączyli się do obchodów tego dnia. Około 150 postaci bajkowych krążyło w tym dniu po naszej szkole. Również wielu nauczycieli przyłączyło się do zabawy.  Było czytanie i projekcja bajek, zajęcia biblioteczne, zajęcia plastyczne i zajęcia komputerowe, które miały na celu uczczenie uwielbianych przez dzieci i dorosłych postaci bajkowych oraz zachęcenie uczniów do czytania, nie tylko bajek. Podsumowanie dnia odbyło się na sali gimnastycznej wspólnym zdjęciem i śpiewem piosenki „Witajcie w naszej bajce”.

Beata Łabęcka