Wydrukuj
Pamiętajmy:

Nie ma wolności bez prawdy.
Nie ma wolności bez miłości
Nie ma wolności bez solidarności.
Nie ma wolności bez ofiar.
Nie ma wolności bez sprawiedliwości.

Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto, które uczy każdego z nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, nie jest dana, ale jest zadana. Wolność i niepodległość to wartości, o które należy wciąż dbać i stale je pielęgnować.  W Miejsko Gminnych obchodach Święta Niepodległości naszą szkołę reprezentowali: Dyrektor pan Krzysztof Kubicki wraz z pocztem sztandarowym oraz druhna Beata Łabęcka z zuchami i harcerzami. Nie zabrakło też licznej reprezentacji rodziców. Uczestniczyli oni w uroczystej mszy świętej, po której nastąpił  przemarsz delegacji różnych instytucji  na plac obok Urzędu Miasta i Gminy Morawica, gdzie odbyło  się uroczyste złożenie wiązanek pod pomnikiem „Bohaterów walczących o Wolną i Niepodległą Polskę”.  Podczas tej uroczystości Burmistrz pan Marian Buras przypomniał historię niewoli naszej Ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wspólnego pieśniobrania wraz z zespołem Pieśni i Tańca Morawica i Szkolno-Gminną Orkiestrą Dętą. Na zakończenie zuchy i harcerze w kręgu przekazali sobie iskierkę pokoju. To była piękna lekcja historii dla naszych uczniów.

Beata Łabęcka