Wydrukuj
Dnia 9 listopada 2023 roku w klasie szóstej odbył się konkurs pięknego czytania, w którym wzięło udział 8 uczniów. Każdy z uczestników przeczytał krótki fragment prozy z lektury szkolnej. Komisja konkursowa w składzie: p. Bogumiła Skóra, Maja Bernacka i Mikołaj Baran oceniła: płynność czytania, poprawność, modulację głosu, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych oraz ogólną prezentację. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Tobiasz Nosek

II miejsce – Patrycja Madej

III miejsce – Julia Siekaniec

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali dyplomy oraz oceny z języka polskiego.

Celem konkursu było rozwijanie kompetencji czytelniczych, stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych umiejętności czytelniczych z umiejętnościami kolegów oraz motywowanie do występów publicznych. Gratuluję wszystkim uczestnikom i zachęcam do rozwijania artystycznych uzdolnień.

Anna Gawior