Wydrukuj
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku termin został wyznaczony na  17 listopada 2023. Akcja ŚDTM była u nas szkolnym wydarzeniem. Wzięły w niej udział  klasy II-VIII. Uczniowie mogli się  przygotować, korzystając z materiałów zaprezentowanych na gazetce – sposoby na tabliczkę mnożenia, wierszyki i rymowanki ułatwiające naukę. Następnie 17 listopada odbyło się sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas różnych ćwiczeń, zabaw i rozgrywek na lekcjach. Uczniowie otrzymali materiały ułatwiające naukę tabliczki mnożenia, wykonywali zadania  – „Tabliczka szczęścia”. Największym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia interaktywne.

Celem zorganizowania tej akcji było rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych, jakimi są podstawowe umiejętności rachunkowe oraz kreatywności i twórczego myślenia.

Jolanta Krąż, Magdalena Głowacka