Wydrukuj

Dnia 6 lutego 2024 roku w naszej szkole odbył się konkurs głośnego czytania – „Czytanie jest w modzie”. Głównym celem konkursu jest przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania, doskonalenie umiejętności wyraźnego i głośnego czytania, a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klasy III A. Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie fragment z lektury Łukasza Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”.

Komisja Konkursowa w składzie:

– pani  Anna Gawior

– pani Bogumiła  Skóra

– ,ani Paulina Pietryka

 oceniła płynność, poprawność, dykcję, modulację głosu oraz postawę i zachowanie w trakcie czytania konkursowego.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Wybór nie był łatwy, gdyż wszyscy uczniowie byli znakomicie przygotowani. Komisja konkursowa wyłoniła  zwycięzców:

I miejsce – Maria Wąsik

II miejsce – Piotr Nowak

III miejsce – Aleksandra Bentkowska

Wyróżnienie – Patrycja Brzoza

Wyróżnienie – Tomasz Kruk

Wyróżnienie – Seweryn Ramiączek

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali  nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy –  dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie oraz upominki.

Gratulujemy  wszystkim uczniom i zachęcamy do doskonalenia czytania.

Pamiętajmy : ” Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

( Wisława Szymborska , poetka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla)  

Aleksandra Matys