Wydrukuj

Dnia 15 marca 2024 roku w naszej szkole odbyła się II edycja konkursu recytatorskiego WIERSZE NATALII USENKO, w którym wzięło udział 14 uczniów z klas 4-6. Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie wiersz. Komisja konkursowa w składzie: p. Aleksandra Matys, p. Bogumiła Skóra i p. Dyrektor Krzysztof Kubicki oceniła pamięciowe opanowanie tekstu, tempo mówienia, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Wybór nie był łatwy, gdyż wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Lena Pobocha z klasy 5a

II miejsce – Natalia Znój z klasy 5a

III miejsce – Magdalena Mróz z klasy 5a

Wyróżnienie – Julia Siekaniec z klasy 6

Wyróżnienie – Patrycja Madej z klasy 6

Wyróżnienie – Julia Zychowicz z klasy 5a

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie „wyróżnieni” otrzymali  nagrody książkowe,  zakładki do książek, długopisy, ołówki oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy –  dyplomy z podziękowaniem za udział oraz zakładki, długopisy i ołówki.

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno poezji, prezentacja i promowanie talentu uczniów oraz motywowanie do występów publicznych.

Gratuluję wszystkim uczniom i zachęcam do rozwijania artystycznych uzdolnień.

A. Gawior