Wydrukuj
W dniu 27 marca o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej odbył się apel, na którym Dyrektor Szkoły złożył świąteczne życzenia. Wszyscy zostali obdarowani przez Panią Dyrektor słodkim jajeczkiem.