Wydrukuj
Już po raz 15 w gościnne mury Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach zawitały dzieci z klas IV szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, by wziąć udział w odbywającym się cyklicznie konkursie „Jan Paweł II- Patron Najgodniejszy”. Tegoroczna edycja zgromadziła reprezentacje 20 placówek z 13 gmin: Busko – Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Górno, Jędrzejów, Kije, Krasocin,  Łopuszno, Morawica, Nowiny, Pierzchnica, Sobków, Zagnańsk. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Emerytowany Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Biskup Kielecki Ksiądz Jan Piotrowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Piotr Łojek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Renata Janik, Starosta Kielecki p. Tomasz Pleban oraz -niezmiennie od 15 lat- Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian  Buras. Organizatorką i pomysłodawczynią  konkursu jest p. Beata Łabęcka. Zgodnie z jej intencją konkurs łączy młodych ludzi zafascynowanych niezwykłą osobowością Papieża Polaka, głównie- choć nie tylko- uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II. Mają oni okazję spotkać się z rówieśnikami i zmierzyć się z nimi w konkurencjach wiedzowych- w myśl znanego powiedzenia polskiego Ojca Świętego: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali„.

Zatem w dniu 21 maja 2024 r. – uświetniając obchody  104. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz 17. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Brzezinach Jego imienia – na zaproszenie organizatorów odpowiedziało sześćdziesięciu świetnie przygotowanych czwartoklasistów, którzy nie mieli większych kłopotów  z rozwiązaniem kolejnych zadań w sześciu konkurencjach. Zmagania, którym jak zawsze towarzyszyły wielkie emocje,  rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez ks. Proboszcza Rafała Nowińskiego, członka komisji konkursowej. Dzieci rozwiązywały test dotyczący życia Jana Pawła II, musiały połączyć ważne wydarzenia dotyczące Jego osoby z ich datami, z rozsypanki układały słynne powiedzenia Patrona, uzupełniały też krzyżówkę, miały okazję udowodnić, że doskonale znają słowa ulubionej pieśni oazowej Jana Pawła II.  Pierwsze miejsce zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie przygotowani przez p. Annę Robak. Miejsce drugie przypadło Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy, której przedstawiciele przybyli z opiekunem p. Beatą Kowalską. Trzecie miejsce zajęli uczniowie reprezentujący Zespół Placówek Oświatowych  im. Jana Pawła II w Bukowie wraz z p. Ewą Terpic-Zając.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała – pod przewodnictwem pani dyr. Katarzyny Telki – komisja w składzie: Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku- i jednocześnie były wikary naszej parafii-  ks. Rafał Nowiński, który towarzyszy uczestnikom konkursu od pierwszej edycji;  Proboszcz Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie o. Jakub Edward Zawadzki- absolwent naszej szkoły oraz pani Grażyna Podsiadło – była Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin, pan Damian Woźniak- wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Morawica oraz radny Brzezin; pan Damian Zegadło –absolwent miejscowej szkoły, honorowy redaktor czasopisma parafialnego SANCTUS i sponsor, a także pani Agata Kurdek- projektant i wykonawca dekoracji  dzisiejszej uroczystości.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary,  medale, smartwatche, słuchawki  i pendrive’y, a każde z dzieci – także z pozostałych 17 wyróżnionych reprezentacji- otrzymało przepiękny album o Papieżu Polaku, maskotki oraz mnóstwo innych pamiątek w postaci dyplomów, modlitewników, notatników, kalendarzy, długopisów, które, aż trudno było zabrać w dwie małe rączki. Podziękowania otrzymali także opiekunowie poszczególnych drużyn.

Podczas XV Jubileuszowego Konkursu -Jan Paweł II Patron Najgodniejszy dyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztof Kubicki podziękował  drużynom, które uczestniczą w konkursie od samego początku. Skierował również słowa podziękowania do strategicznych sponsorów, którzy od 15 lat wspierają wydarzenie: Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica p. Marianowi Burasowi, Czasopismu Parafialnemu SANCTUS na czele z p. Damianem Zegadło oraz przedsiębiorcy p. Sławomirowi Woźniakowi -Wyrób i Sprzedaż Art. Mięsnych.

By uświetnić uroczystość, nauczyciele, absolwenci, uczniowie z kółka teatralnego FANTASTIC oraz  klasa 0 z paniami: Honoratką i Basią pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej zaprezentowali montaż słowno- muzyczny „Pokój i nadzieja”.  Hasło: „ To miłość nawraca serca i daruje pokój i nadzieję ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu” wyeksponowane na tle mnóstwa ryb płynących niekoniecznie w jedną stronę – to jeden z elementów scenografii.  Na środku stał tron  papieski, na którym zasiadał  ósmoklasista ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach Jakub Kaleta wcielający się w postać Patrona szkoły i przypomniał przesłanie Papieża Polaka. Ta  prosta, a jednak wymowna wizualna oprawa uroczystości  to dzieło  p. Agaty Kurdek.

Data konkursu przypada zawsze w maju, nawiązując do urodzin Karolka Wojtyły. I w Brzezinach uczczono je tradycyjnie- tortem! W tym roku okazja do świętowania była podwójna- był to także piętnasty, więc jubileuszowy turniej wiedzy.

Organizatorka Konkursu wyznaczyła swemu dziełu bardzo ważny cel,   a mianowicie zachęcenie wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego  Papieża. Już teraz Brzeziny zapraszają wszystkie chętne szkoły do udziału w kolejnej- szesnastej edycji konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”.

Za udzielenie wsparcia finansowego prowadząca- i jednocześnie organizatorka konkursu- złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta i  Gminy Morawica  p. Marianowi Burasowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztofowi  Kubickiemu,  księdzu Proboszczowi Józefowi Knapowi,  Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p.  Lucjanowi Pietrzczykowi, Staroście Powiatu Kieleckiego p. Tomaszowi Plebanowi; redaktorowi Czasopisma Parafialnego SANCTUS p. Damianowi Zegadło.  Wyrazy wdzięczności skierowano również na ręce  p. Mirosława Szczepaniaka i firmy ALUCO, p. Ryszarda Znoja- przewodniczącego Komisji do spraw edukacji i kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica,  p. Tomasza Woźniaka reprezentującego firmę PP CARS;  Rady Rodziców, p. Sławomira Woźniaka i firmy Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych, p. Tomasza Malickiego  oraz anonimowych sponsorów- absolwentów naszej szkoły.

Tegoroczny konkurs skłaniał do refleksji, że Święty Jan Paweł II jest wciąż żywy w sercach i umysłach tych młodych ludzi, a jego przesłanie będzie procentowało w ich obecnym i przyszłym życiu. Spuścizna Papieża Polaka trafiła na żyzną glebę. Budująca jest myśl, że młodzi „chcą się czegoś nauczyć„. Nie dziwi nikogo, że ten Święty Patron nawet po śmierci nie zaprzestał swego wielkiego dzieła – zmieniania świata na lepsze…

 Beata Łabęcka, Katarzyna Telka