Wydrukuj
We wtorek 6 czerwca w naszej szkole odbył się III konkurs recytatorski dla klas I-III, który miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie: 1) klasy I, 2) klasy II i III. Łącznie usłyszeliśmy 21 utworów, a uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Komisja konkursowa (p. Anna Gawior, p. Bogumiła Skóra i p.Paulina Pietryka) oceniała pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację słowną (tempo, intonację, dykcję) i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). Po zaprezentowaniu wierszy przez uczniów z klas I nastąpiła przerwa na zagadki (związane z  wierszami napisanymi przez Brzechwę i Tuwima), po której komisja ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody. Drugą część programu również zakończyły obrady jury oraz wyłonienie laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły.

Celem konkursu było zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja i promowanie talentu uczniów oraz motywowanie do występów publicznych i oczywiście DOBRA ZABAWA.

Kategoria – klasy I

I miejsce – Kamil Pietrzczyk

II miejsce – Oliwier Pietryka

III miejsce – Filip Matys

Wyróżnienia: Julia Korban, Ida Kruk

Kategoria – klasy II i III

I miejsce – Piotr Węgrzyn

II miejsce – Maria Wąsik

III miejsce – Maja Kowalska

Wyróżnienia: Alicja Baran, Piotr Witkowski, Lena Salamon

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:

Monika Stawarz, Aleksandra Matys