Wydrukuj
21 czerwca o godzinie 8.00 społeczność Szkoły im. Jana Pawła II w Brzezinach spotkała się na sali gimnastycznej, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2023/2024. Do zebranych dołączyli goście:  Sekretarz Miasta i Gminy Morawica p. Anna Kowalska, Sołtys Brzezin p. Ryszard Znój i radny Brzezin p. Damian Woźniak. W imieniu burmistrza pani sekretarz odczytała list skierowany do społeczności szkolnej i wręczyła najlepszym uczniom stypendia. Następnie tegoroczni absolwenci przekazali młodszym kolegom sztandar i wykonali swój, ostatni w tej szkole, program artystyczny. Po tej części nastąpiło wręczenie wyróżnień, świadectw, nagród i upominków najlepszym uczniom z poszczególnych klas. Pozostali otrzymali swoje świadectwa w salach lekcyjnych.