Wydrukuj
plakaty21 września na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie szkoły podstawowej, by wysłuchać autoprezentacji kandydatów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Wszyscy kandydujący przedstawili swoje programy oraz zaprosili do zapoznania się z plakatami, które wyeksponowane są na gazetce ściennej.