Wydrukuj
16 marca uczniowie szkoły podstawowej spotkali się z kapitanem Wojska Polskiego Waldemarem Tutajem, który przedstawił historię wojska od najdawniejszych czasów państwa polskiego, opowiedział o współczesnych formach wojska. Każdy mógł obejrzeć maskę przeciwgazową i hełm wojskowy. Pan Tutaj opowiedział o własnej służbie w kraju i na misjach zagranicznych.