Wydrukuj
Dnia 5 kwietnia 2017r. uczniowie z klasy IIIb i I pod opieką wychowawczyń i rodziców odbyli wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Wzięli udział w projekcie ‘’Bezpieczny Dom’’, w którym realizowana jest akcja edukacyjna ‘’Ognik’’. Akcja ta jest ogólnopolskim działaniem edukacyjnym, skierowanym do dzieci i młodzieży szkolnej, której celem jest edukacja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Busku – Zdroju przeznaczono specjalne pomieszczenia na typowe mieszkanie. Z pomieszczeń wygospodarowano : pokój dzienny, kuchnię oraz łazienkę. Dzięki temu układowi dzieci mogły zobaczyć między innymi z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w domu lub mieszkaniu, jak rozprzestrzenia się dym w czasie pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, a także mogły sprawdzić jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar. W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Uczniowie utrwalili sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy  – 112.

Dzieci miały możliwość obejrzenia wozów bojowych .Mogły poznać ich przeznaczenie, od uniwersalnych do wysoce specjalistycznych. Oprowadzający wycieczkę strażacy nie szczędzili czasu i chętnie dzielili się ciekawymi szczegółami dotyczącymi wyposażenia wozów. To była bardzo pouczająca wycieczka.

Wychowawca klasy IIIb  J. Janic