Wydrukuj
 „Idźmy naprzód z nadzieją!” Pod takim hasłem w dniach 3 – 4 października odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Blisko 15 tysięcy pielgrzymów reprezentujących niemal 400 placówek edukacyjnych wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo, a także pomodlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka i podziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II. Tysiące młodych ludzi zgromadzonych pod jasnogórskimi wałami, między innymi liczna reprezentacja uczniów i rodziców z naszej szkoły wraz z opiekunami p. Katarzyną Gruszczyńska i p. Beatą Łabęcką. Wszyscy pielgrzymowali do stóp Pani Jasnogórskiej zanosząc swoje prośby i podziękowania. Od wieków Królowa Polski w jasnogórskim wizerunku wysłuchuje naszych próśb o pomoc i podziękowań za wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego. Rok XVII pielgrzymki to rok jubileuszowy, w którym przypada 300. rocznica koronacji jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej jako Królowej Korony Polski oraz setna rocznica fatimskich objawień Maryi Matki i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Być może chwile modlitwy podczas pielgrzymki zdecydują  o tym, gdzie nasi uczniowie odnajdą swoją drogę życiową i jakie cele będą chcieli osiągnąć oraz jaki sposób wybiorą do ich realizacji. To właśnie dzieciom i młodzieży Matka Najświętsza przekazywała swe przesłania podczas objawień w Fatimie i  Gietrzwałdzie.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II wpisuje się w dziękczynienie Bogu za dar objawień Matki Bożej. O podziękowaniu tym nasza społeczność pamięta nie tylko przybywając do jasnogórskiego sanktuarium, ale także w wielu momentach tego jubileuszowego roku. Pielgrzymi ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach im. Jana Pawła II przybywając na Jasną Górę mieli świadomość, jakie znaczenie w życiu ma patron Jan Paweł II. To on daje  im przykład, jak docierać do świętości. Był i nadal jest wielkim nauczycielem, z którego nauk wciąż czerpią mądrość, wskazówki i siłę do podejmowania codziennych zmagań. Dlatego tak chętnie wracają tu co roku, aby spotkać się ze swoimi kolegami, którzy przybywają tak licznie na to spotkanie z różnych stron Polski,

mgr Beata Łabęcka