Wydrukuj
Tradycją naszej szkoły są coroczne przedstawienia bożonarodzeniowe przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Dnia 22 grudnia 2017 r. o godz. 10: 00,  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brzezinach, zaprezentowano montaż słowno – muzyczny  pod tytułem: ,,JEST TAKI DZIEŃ”, który zrealizowano pod opieką Pań: mgr Katarzyny Gruszczyńskiej i mgr Doroty Wawrzyckiej.

         Głównym celem wspomnianej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę nadchodzących świąt.

         Uczniowie klasy II – wraz z chórkiem towarzyszącym z klasy V – przybliżyli  istotę polskiej tradycji Bożego Narodzenia oraz jej bogatą symbolikę.

        Innowacyjny sposób przekazu treści spowodował, że słuchacze mogli chociaż  na chwilę zastanowić się nad głębią znaczenia Świąt Narodzenia Pańskiego. Całość dopełniały przepięknie wykonane kolędy i pastorałki.

        Naszej inscenizacji przyglądali się zaproszeni Goście, między innymi: Ksiądz Proboszcz oraz przybyli Rodzice.  

       Po zakończeniu przedstawienia Pan Dyrektor mgr Krzysztof Kubicki  złożył wszystkim świąteczne życzenia – łamiąc się opłatkiem z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Następnie odbyły się wigilie klasowe. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd słyszanych aż na korytarzach nie było końca. W tak uroczystym nastroju pożegnaliśmy się do nowego 2018 roku.

 mgr Katarzyna Gruszczyńska