Wydrukuj
Dzień 18 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Brzezinach był okazją do świętowania – to przecież 98. rocznica urodzin patrona placówki – Świętego Jana Pawła II. Jak co roku z tej okazji odbył się Wojewódzki  Konkurs JAN PAWEŁ II- PATRON NAJGODNIEJSZY. Ponieważ była to już dziesiąta – jubileuszowa- edycja tego cyklicznego wydarzenia, miał on szczególną oprawę. Hasło, które przyświecało wydarzeniu, brzmiało: DAŁ SIEBIE ŚWIATU, DAŁ SIEBIE POLSCE, DAŁ SIEBIE LUDZIOM. Podkreśla ono niepowtarzalną osobowość papieża z Polski, który miał wielki wpływ na  dzieje ludzkości, dzieje Polski i dzieje świata. Szczególnie warto to podkreślić w roku kolejnego jubileuszu- 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas podsumowań, czas refleksji i wspominania tych ludzi, którzy swoim życiem i działalnością na różnych płaszczyznach przyczynili się do obecnego kształtu wolnej Polski. Niewątpliwie taką postacią jest patron brzezińskiej szkoły.

Odbywający się od dziesięciu lat – w rocznicę nadania szkole imienia – konkurs wiedzy o Janie Pawle II stał się  wydarzeniem ważnym dla uczniów szkół z regionu noszących zaszczytne imię papieża-Polaka (choć nie tylko). Co roku przyciąga on liczne grono dzieci z klas IV (wcześniej adresowany był do trzecioklasistów), które mogą wykazać się znakomitą znajomością biografii i nauczania Jana Pawła II. W tym roku do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe reprezentacje 17 szkół podstawowych z naszego województwa, które przybyły do Brzezin wraz ze swoimi opiekunami; wśród nich wiele było osób duchownych: sióstr zakonnych i księży. Warto dodać, że niektórzy nasi Goście uczestniczą w konkursie od pierwszej edycji- są to: Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego z Bilczy, Szkoła Podstawowa im. gen Antoniego Hedy z Kowali, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Morawicy,  Szkoła Podstawowa z Włoszczowic i gospodarze Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Brzezin.  .

Na początku- około godziny 9.30 – wszystkich powitał Pan Krzysztof Kubicki- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach. Następnie głos zabrała inicjatorka, organizatorka i prowadząca konkurs nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Pani Beata Łabęcka. Wytłumaczyła zasady konkursu i poprosiła ks. Rafała Nowińskiego (członka komisji konkursowej) o błogosławieństwo relikwiami Świętego Jana Pawła II. Po krótkiej modlitwie dzieci przystąpiły do rozwiązywania przygotowanych dla nich zadań w pięciu konkurencjach. Komisja konkursowa w składzie: ks. Rafał, o. Jakub Zawadzki, pani Maria Węgrzyn, pani Grażyna Podsiadło, pan Damian Zegadło, pod przewodnictwem p. Katarzyny Telki pracowała na najwyższych obrotach, jako że młodzi uczestnicy konkursu nie tylko świetnie znali odpowiedzi na trudne nawet pytania, ale zadania wykonywali w bardzo szybkim tempie. Po wykonaniu pracy dzieci udały się na poczęstunek.

Około godziny 11.30 w pięknie udekorowanej przez panią Agatę Kurdek  sali gimnastycznej zgromadzili się –oprócz czwartoklasistów biorących udział w zmaganiach konkursowych- także licznie przybyli Goście oraz uczniowie i nauczyciele szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ks. biskup  Jan  Piotrowski, ks. kanonik Józef Knap – Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, p. Katarzyna Stańko – Radna Powiatowa, Pan Marian Buras -burmistrz Miasta i Gminy Morawica, radni: pan Janusz Wojtyś i pan Damian Woźniak, sołtys Brzezin pan Ryszard Znój,  delegacja zaprzyjaźnionego z Morawicą niemieckiego miasta, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Róża Wojcieszyńska, Rodzice uczniów i mieszkańcy… Ksiądz Biskup skierował do zebranych kilka słów. Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Pan Marian Buras. Obaj podkreślali ogromne zasługi, jakimi wykazał się Jan Paweł II, aby nasza Ojczyzna zmieniła swoje oblicze.

Program artystyczny w wykonaniu koła teatralnego FANTASTIC, uczniów i absolwentów szkoły oraz z udziałem zaproszonych Gości (m. in. ks. Józefa Knapa, pana Damiana Zegadło, o. Jakuba Edwarda Zawadzkiego, pana Tomasza Korbana), w niezwykły sposób prezentował sylwetkę Jana Pawła II i przypominał wartości, którymi kierował się w życiu nasz Wielki Rodak. Podkreślały Jego ogromny patriotyzm i bezinteresowną miłość do drugiego człowieka. Intrygująca scenografia, wyjątkowe rekwizyty, urocze stroje artystów budziły podziw, a ich różnorodne talenty wokalne, taneczne, aktorskie, recytatorskie- po prostu zachwycały. Po występie, który wywołał burzę braw, nastąpiło ogłoszenie wyników X Jubileuszowego Konkursu JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie. W wyniku dogrywki drugie miejsce przypadło w udziale drużynie gospodarzy w składzie: Aleksandra Wierzbicka, Gabriela Wawrzusiak, Bartosz Tkacz (wszyscy z klasy IVa, zostali przygotowani do konkursu przez katechetkę panią Katarzynę Gruszczyńską). Na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. Gratulacje oraz liczne nagrody zwycięzcom wręczał Pan Krzysztof Kubicki oraz dostojni Goście. Pozostałe drużyny uzyskały wyróżnienia oraz nagrody. Jeszcze tylko pamiątkowe fotografie i tak oto X Jubileuszowy Konkurs JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY przeszedł do historii.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Kieleckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach, Księdza Kanonika Józefa Knapa, Pismo Parafialne SANCTUS, Kopalnie Wapienia Morawica, firmę Eurobruk, Szkołę jazdy TOM, Masarnię Sławomira Woźniaka, firmę Jawal, sklep MISIAK, firmę MATMAR oraz Radę Rodziców. Kajaki udostępnili państwo  Latkowscy z Nidy.

Honorowym  patronatem uroczystość  objęli:

Emerytowany Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz,

Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski

Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik,

Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszko,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas,

Starosta Kielecki p. Michał Godowski, oraz niezmiennie od 10 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian  Buras.

O Konkursie można przeczytać oraz obejrzeć galerię zdjęć na stronach: Urzędu Gminy w Morawicy  i Kurii w Kielcach