Wydrukuj
Społeczność  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach w  bieżącym roku przyłączyła się do lokalnej inicjatywy fundacji  „Kazimierz” pod nazwą PACZKA NA ŚWIĘTA. To charytatywna akcja polegająca na wsparciu potrzebujących  rodzin z terenu Miasta i Gminy Morawica, zorganizowana przez miejscowych wolontariuszy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy p. Mariana Burasa.

Pomaganie  stało się tradycją uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Wsparciem obejmują oni co roku jedną rodzinę więcej- obecnie cztery. Organizatorem  akcji na terenie szkoły była drużyna zuchowa Smoki z Brzozowych Wzgórz prowadzona przez panią Beatę Łabęcką, mocno wspierana przez rodziców i dziadków.

Łańcuszek dobrej woli rozpoczął się w listopadzie, a przyłączali się do niego kolejni dobrzy ludzie.

W dniach 24-25 listopada -dzięki uprzejmości właściciela Delikatesów Centrum  w Brzezinach – przeprowadzono zbiórkę żywności, w wyniku której uzbierano 120 kg żywności  oraz ponad 500 zł.

Od 28 listopada na terenie szkoły trwała zbiórka potrzebnych artykułów, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie mobilizowani przez samorządy klasowe oraz rodzice,  nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Owocnie zakończyła się również kwesta przeprowadzona-za zgodą ks. proboszcza Józefa Knapa – pod  kościołem  dnia 2 grudnia. W puszkach znalazło się ponad 1100 zł.

Za zgromadzone pieniążki zakupiony został sprzęt AGD – w sklepie WAWRZE w Morawicy –  oraz odzież – w sklepie odzieżowym i dziecięcym zlokalizowanym w budynku Delikatesów Centrum. Właściciele  placówek zaoferowali wyjątkowo atrakcyjne ceny swoich towarów.

Dzięki ofiarności  wszystkich darczyńców  przygotowano dla  4 rodzin łącznie 65 paczek  o wartości około 13 tysięcy zł. Pamiętając  o uczniach naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, przeznaczyliśmy dla nich 8 paczek żywnościowych.

W kompletowaniu potrzebnych artykułów bardzo pomogli rodzice uczniów, w tym  pani Róża Wojcieszyńska- przewodnicząca Rady Rodziców, a przewiezieniem spakowanych już paczek do Centrum Samorządowego w Morawicy zajęli się dziadkowie i rodzice pierwszaków.

W sobotę 8 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy nastąpiło przekazanie PACZKI NA ŚWIĘTA  głównym koordynatorom: pani Monice Malickiej i panu Damianowi Woźniakowi w obecności gromady zuchowej wraz z opiekunem panią Beatą Łabęcką  i rodzicami, przewodniczącej Rady Rodziców- pani Róży Wojcieszyńskiej, pana Krzysztofa Kubickiego- dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach.  Podczas uroczystości  podziękowania  otrzymali:  gromada zuchowa Smoki z Brzozowych Wzgórz, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, sklep  MISIAK z Brzezin oraz Rada Rodziców.

PACZKA NA ŚWIĘTA to wspólne dzieło wielu ludzi dobrej woli. Skutków  życzliwości i ofiarności mieszkańców Brzezin, Nidy i Podwola  doświadczają kolejne cztery rodziny. Życzymy im cudownych świąt Bożego Narodzenia. Bo jak mówi koordynatorka przedsięwzięcia „W zespole siła”.

Jednocześnie organizatorzy akcji na terenie szkoły składają podziękowania:

– uczniom, a szczególnie pierwszakom, za dobre serce i hojność,

– rodzicom uczniów,

– w sposób szczególny- rodzicom i dziadkom uczniów klasy I za zaangażowanie i pomoc w pakowaniu i przewiezieniu paczek,

– pani Róży Wojcieszyńskiej, przewodniczącej Rady Rodziców,

– pani Justynie Porzucek, absolwentce szkoły, właścicielce sklepu MISIAK, za owocną współpracę i hojność,

– dyrekcji i nauczycielom.

DZIĘKUJEMY

mgr Katarzyna Telka