Wydrukuj
Zapraszamy do udziału w EKO-konkursach – plastycznym, fotograficznym i wiedzowym. Regulaminy konkursów są na tablicy na przeciwko sekretariatu oraz w załączniku. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy – p. Jolanta Krąż, p. Agnieszka Staszewska

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu wiedzowego