Wydrukuj
W dniu 20 marca 2019 r. do Szkoły Podstawowej w Brzezinach przybył wiceburmistrz Miasta i Gminy Morawica – Pan Marcin Dziewięcki. Zaproszenie na spotkanie z uczniami było związane z realizowanym przez szkołę projektem „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Środki na wyposażenie pracowni w ramach tego projektu szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Tematem spotkania były odnawialne źródła energii. Uczestniczyli w nim dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kubicki oraz uczniowie kl. VII, VIII i III gimnazjum wraz z opiekunami. Na wstępie realizatorzy projektu przedstawili informacje o przeprowadzonych i planowanych działaniach w ramach projektu. Następnie Pan wiceburmistrz omówił sposoby wykorzystania energii słonecznej. W bardzo ciekawy, a zarazem zrozumiały dla odbiorców, sposób omówił kolejno zasady działania ogniw fotowoltaicznych oraz paneli słonecznych. Wykorzystana przez prowadzącego prezentacja sprawiła, że uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali niecodziennego „profesora”, a uzyskana w ten sposób wiedza utkwi im na długo w pamięci. Szczególne zainteresowanie wzbudził fragment dotyczący programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych realizowanego przez UMiG w Morawicy. W drugiej prezentacji Pan wiceburmistrz przedstawił udział naszej gminy w wykorzystaniu środków unijnych do realizacji różnych inwestycji lokalnych.

Następnie uczniowie z Koła Przyrodniczego zaprezentowali modele i zestawy  do demonstracji alternatywnych źródeł energii (energia  słońca, wiatru, energia ze słonej wody, model napędu wodorowego – samochód napędzany wodorem), które szkoła  otrzymała w ramach dofinasowania projektu oraz makiety wykonane przez uczniów.

Na zakończenie dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kubicki podziękował gościowi za przybycie.

Realizatorzy projektu – Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska