Wydrukuj
Karty na świetlicę można pobrać w wiatrołapie. Wypełnione i podbite karty proszę złożyć w szkole do 08.09.2020 r. (wtorek).

Bardzo proszę zapoznać się z nowym Regulaminem świetlicy zamieszczonym na stronie szkoły.

Procedury postępowania w czasie pandemii .

 Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 10 zasad MEN:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

4.Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie i pożegnanie.

 1. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 2. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 3. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 4. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów.
 5. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na świetlicy.
 7. Uczniowie w świetlicy zakrywają usta i nos (maseczka lub przyłbica).

III. Uczniowie w miarę możliwości zachowują między sobą i nauczycielem bezpieczny odstęp.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

III. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 1. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Rodzice zobowiązują się wyposażyć dzieci w potrzebne do zajęć materiały.
 3. Kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez e-dziennik lub telefoniczny (na numer szkoły).
 • W karcie zgłoszenia na świetlicę rodzice wpisują dwa aktualne numery kontaktowe.