Wydrukuj
W roku szkolnym 2020/ 2021 autobus szkolny zabiera uczniów uprawnionych do dowozu. Transport odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos; dezynfekcja dłoni przy wejściu).  Wszystkich Rodziców, których dzieci korzystają z dowozu (lub potrzebują dowozu) proszeni są o wypełnienie deklaracji i złożenie ich do wychowawcy klasy w terminie do 10 września.

KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO

DOWÓZ:

Wyjazd z Morawicy – godz. 7.15

Wyjazd z Nidy (ostatni przystanek)- godz. 7.25

Wyjazd z Brzezin (koło przejazdu kolejowego) – godz. 7.45

ODWÓZ- wyjazd z Brzezin (ul. Szkolna 1)

  W stronę Radkowic W stronę Nidy
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 15.05 15.20
PIĄTEK 14.20 14.35