Wydrukuj
„Jesteśmy EKO-logiczni”  to innowacja programowo-metodyczna realizowana już drugi rok. W bieżącym roku szkolnym w centrum uwagi znalazł się moduł ENERGIA – „Energię oszczędzamy,
o klimat i środowisko dbamy”. Zaplanowane działania zostały podzielone na bloki tematyczne: Źródła energii i jej wykorzystanie, Jak oszczędzać energię, Energia przyszłości.

            Ze względu na sytuację pandemiczną realizacja zadań w ramach innowacji została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Na platformie Teams w zakładce  „Cała szkoła” zostały udostępnione materiały w postaci prezentacji, linków do portali internetowych
i filmów dotyczących zagadnień związanych z produkcją i oszczędzaniem energii. Odbyły się lekcje tematyczne, w trakcie których uczniowie zapoznali się ze źródłami pozyskiwania energii, sposobami jej oszczędzania oraz nowinkami technologicznymi z zakresu poszukiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Przeprowadzone zostały działania promocyjne związane ze Światowym Dniem Obniżania Kosztów Energii
i Międzynarodowym Dniem Oszczędzania Energii. Uczniowie przygotowali prezentacje
w programie Power Point na temat sposobów oszczędzania energii oraz ulotki dla rodziców promujące domowe sposoby oszczędzania energii. Członkowie koła przyrodniczego nakręcili film „Skąd się bierze czysta energia” z wykorzystaniem modeli z pracowni przyrodniczej.
W ramach Koła Matematycznego uczniowie wykonali symulacje obliczeniowe „Ile rocznie kosztuje prąd?”. Na zakończenie odbył się Konkurs „Energoekolog”. Najlepszy wynik uzyskał Wiktor Pietruszka z kl. 7a.

    W kolejnym roku szkolnym będzie realizowany moduł trzeci – ODPADY – „W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”.

     

Realizatorzy innowacji

Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska