Wydrukuj
„Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: Utworzenie miedzyszkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Brzezinach w ramach projektu „TIK KLIK – Sukces w MIG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 Brzeziny – II rozeznanie styczen 2022

ogloszenie_92089 (2)

rozeznanie 2

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Brzeziny-2

załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału Brzeziny

załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań Brzeziny

załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO -brzeziny

załącznik nr 5 – Wzór umowy Brzeziny

załącznik nr 6 – Równoważność office i windows

załącznik nr 7 – Oświadczenie członków komisji Zamawiającego