Wydrukuj

Zapraszamy ponownie do składania ofert na realizację zadania: Doposażenie pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej w Brzezinach w ramach projektu „TIK KLIK – Sukces w MIG”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogloszenie

Rozeznanie_14.03.2022

scan

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Brzeziny

załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału Brzeziny

załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań Brzeziny

załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO -brzeziny

załącznik nr 5 – Wzór umowy Brzeziny

załącznik nr 6 – Oświadczenie członków komisji Zamawiającego